Volvo, Olofström
PROJEKT

Volvo, Olofström

Efterklangs uppdrag är att säkerställa uppdaterad beräkningsmodell av externt buller samt ge råd, projektering och samråd med bullerdämpande åtgärder för Olofströms.

Detaljer

Kund
Volvo

År
2012-

Bakgrund

Under 2012 fick Volvo i Olofström i uppgift av Länsstyrelsen att utreda konsekvenser av sänkta bullervillkor till så kallad befintlig industri och nyetablerad industri.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att utföra mätningar samt föreslå rimliga bullervillkor. Utredningens slutsats var att det skulle vara ekonomiskt rimligt för Volvo att sänka bullervillkoren till så kallad befintlig industri. Att sänka till nyetablerad industri, vilket är 5 dBA strängare, skulle inte vara ekonomiskt försvarbart. En konsekvens av en sådan sänkning kunde vara re-lokalisering av Volvos verksamhet

Resultat

Det goda samarbetet med Volvo resulterade i att Efterklang blev fast bullerkonsult. Efterklangs roll är att säkra en uppdaterad beräkningsmodell av externbuller samt rådgivning, design och konsultation av bullerdämpande åtgärder vid behov.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson