Trelleborgs Hamn
PROJEKT

Trelleborgs Hamn

Sedan år 2000 har Efterklang biträtt hamnen angående externa bullerutredningar för miljötillstånd.

Detaljer

Kund
Trelleborgs Hamn

År
2000-

Port of Trelleborg
Bakgrund

Trelleborgs Hamn AB bedriver hamn- och terminalverksamhet i Trelleborg och är Skandinaviens största RoRo- och färjehamn. I hamnen bedrivs verksamhet dygnet runt.

Uppdrag

Sedan år 2000 har Efterklang konsulterat hamnen kring externbullerutredningar för miljötillstånd. I miljötillståndet finns villkorsgivna nivåer för högsta bullersspridning samt krav på uppföljning av buller. Trelleborgs hamn är placerad centralt i staden och med det finns risk för bullerspridning till omgivningen. I samband med exploateringsplaner för delar av hamnområdet, har nya kartläggningar utförts som underlag till en miljökonsekvensbeskrivning.

Resultat

Genom mångårig erfarenhet av samarbete med hamnoperatörer, har Efterklang mycket goda kunskaper om buller vid hamnverksamhet.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson