Tingsrätten, Lund
PROJEKT

Tingsrätten, Lund

Efterklang har utfört en komplett akustisk design samt akustiska mätningar för detta komplexa projekt.

Detaljer

Kund
NCC

År
2015-2018

David Sandgrind Thelin
Bakgrund

En ny tingsrättsbyggnad uppfördes i Lund i perioden 2016-2018 och är 12 400 kvadratmeter, disponerat på sju plan. Tingsrätten ligger i direkt anslutning till centralstationen och järnvägen.

Uppdrag

Efterklang har utfört fullständig akustisk projektering samt kontrollmätningar på uppdrag av NCC. Då byggnaden ligger i ett bullerutsatt läge, har fasaden dimensionerats för att undvika störningar i verksamheten. Stort fokus har också lagts på den rumsakustiska utformningen av rättssalar. Taluppfattbarhet och inspelning av rättegångsförhandlingar ställde hårda krav för en optimal akustisk miljö.

Resultat

Den nya tingsrätten i Lund har ett modernt och stilfullt arkitektoniskt uttryck, samtidigt som den uppfyller de höga säkerhetskrav som tingsrättens verksamhet ställer. Byggnaden har tilldelats Miljöbyggnad Guld.