Telge Bostäder
PROJEKT

Telge Bostäder

Efterklang har varit med i projekteringen och utfört flera bullerbedömningar åt Telge Bostäder.

Detaljer

Kund
Telge Bostäder

År
2018-

Our projects - Acoustic - Telge Bostäder
Bakgrund

På uppdrag av Telge Bostäder har Efterklang som en del av ett större åtagande från AFRY sedan 2018 varit med och projekterat omvandlingen av flertalet fastigheter samt utfört bullerutredningar från närliggande infrastruktur. Det som tidigare varit gamla garage, lager och andra verksamheter ska nu bli lägenheter.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att studera akustiska förutsättningar och se till att de nya lägenheterna uppfyllde BBR:s krav samt krav på ljudmiljön utomhus. 

Resultat

Trots den stora variationen av utformning, skick och BBR-krav för respektive fastighet har vi lyckats leverera efterfrågade dokument för bygglov till kommunen, och förfrågningsunderlag på entreprenaden för totalt 8 fastigheter med fler fastigheter under projekteringsfas.