Stora Frösunda, Stockholm
PROJEKT

Stora Frösunda, Stockholm

På uppdrag av Fabege är Efterklang ansvarig akustiker vid uppförandet av bostäder och kommersiella byggnader i den nya stadsdelen Stora Frösunda, vid Haga Norra i Stockholm.

Detaljer

Kund
Fabege

År
2018-

Vision image Haga Norra, Stora Frösunda
Bakgrund

Fabege utvecklar den nya stadsdelen Stora Frösunda vid Haga Norra i Stockholm. Projektet omfattar totalt 8 kvarter med en total yta av 130 000 m2, som ska utvecklas med 800 lägenheter (ca 50 000 m2 ) samt ca 70 000 m2 lokalyta bestående av kontor, handel, skolor, förskolor och gym. Det bullerutsatta läget intill E4, Frösundaleden och Kolonnvägen kräver speciella lösningar för att åstadkomma en bra boendemiljö.

Uppdrag

På uppdrag av Fabege är Efterklang ansvarig akustiker vid uppförandet av bostäder och kommersiella byggnader i den nya stadsdelen. I dagsläget har vi tagit fram program-, system och bygghandlingar för kvarter 1, 2, 6 och 7. Dessa kvarter omfattar bland annat bostäder och kommersiella ytor.

Resultat

Visionen för den nya stadsdelen är att skapa en framtidsrättad stadsdel som är levande dygnet runt. Det ska finnas en blandning av bostäder, kontor och besökare och inspiration har hämtats från pulserande städer runtom i världen. Målet är att stadsdelen ska vara färdigutvecklat år 2026/2027.

I det pågående projektet har Efterklang har bland annat bistått med:

  • Dimensionering av byggnadsakustiska konstruktioner
  • Långtidsmätningar av ljudnivåer och vibrationer
  • Framtagande av trafikbullerutredning samt dimensionering av fasader och fönster
  • Framtagande av ljudstandardritningar
  • Framtagande av ljudbeskrivning
Kontaktperson
Peter Bournobuke
Peter Bournobuke