Trafikverket huvudkontor, Borlänge
PROJEKT

Trafikverket huvudkontor, Borlänge

Efterklang har ansvarat för den akustiska designen på Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge.

Detaljer

Kund
Trafikverket

År
2019

Our projects - Sound Design - Arena Nordstan
Bakgrund

Tillsammans med fastighetsägaren Diös, samverkansentreprenören ByggPartner och flera underentreprenörer bidrar Efterklang sedan våren 2019 med projektering av Trafikverkets nya huvudkontor i Borlänge. Trafikverket slår ihop två kontor och rekryterar fler medarbetare, vilket är grunden till fastighetsutvecklingen som ska ge nya moderna lokaler, helt anpassade till ett så kallat aktivitetsbaserat arbetssätt.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att utföra akustisk projektering av nya delar samt ombyggnader av befintliga lokaler. Trafikverket är en stor arbetsgivare i Borlänge och därför blir ombyggnaden av huvudkontoret ett särskilt viktigt lokalt projekt. Projekt av den här storleken betyder mycket för regionen.

Resultat

För projektet ställdes högsta möjliga ljudkrav. Viktiga delar som luftljudsisolering och rumsakustik för mötesrum, samtalsrum och kontorsrum var viktiga parametrar vid projekteringen. För att möjliggöra sammankoppling och kommunikation mellan befintliga byggnadskroppar valdes spännande lösning där de åtta huskropparna binds samman med en ellipsformad byggnad i 2-3 plan. Akustiska utmaningar finns då byggnaden utförs i limträkonstruktion.

Kontaktperson
Mats Söderlind
Mats Söderlind