Bojen förskola, Malmö
PROJEKT

Bojen förskola, Malmö

Efterklang har på uppdrag av Stadsfastigheter i Malmö stad utfört den kompletta akustikprojekteringen av förskolan Bojen i Limhamn, Malmö.

Detaljer

Kund
Malmö Stadsfastigheter

År
2017-2018

Exterior Bojen preschool
Bakgrund

I Limhamn, Malmö, är inflyttningen stor och en omfattande utbyggnad pågår sedan 10 år tillbaka. På det gamla cementfabriksområdet finns sedan 2016 blandad stadsbebyggelse med bostäder, butiker, restauranter och skolor/förskolor.

Uppdrag

På uppdrag av Stadsfastigheter, Malmö Stad, har Efterklang utfört komplett akustikprojektering av Bojen Förskola samt verifiering av akustiska krav genom kontrollmätning.

Resultat

Förskolan öppnade i 2018 och erbjuder en inspirerande och föränderlig inne- och utemiljö för totalt 160 barn. Barnen är fördelade på åtta avdelningar och har gemensamma utrymmen för dans, drama och vattenlek. Byggnaden rymmer även ett kök där förskolans mat tillagas. Förskolan uppfyller ljudklass C.