Kv Aktern, Malmö
PROJEKT

Kv Aktern, Malmö

Efterklang fick i uppdrag att upprätta ljudskyddsdokumentation som dimensionerade olika byggnadsdelar för att uppnå uppsatta ljudkrav.

Detaljer

Kund
Midroc Construction AB

År
2017

Kv Aktern
Bakgrund

Kvarteret Aktern är ett flerbostadshus intill Bo 01-området och Turning Torso i Malmö. Byggnaden tillför liv till det redan populära området och erbjuder, utöver bostäder, även restaurang, café och butikslokaler.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att upprätta ljudskyddsdokumentation som dimensionerade olika byggnadsdelar för att uppnå uppsatta ljudkrav. Projektets uppsatta ljudkrav var ljudklass B. Ljudskyddsdokumentationen upprättades i ett tidigt skede, vilket gjorde att en välfungerande dialog kunde hållas tillsammans med projektledaren, arkitekten och övriga projektörer.

Resultat

Byggnaden har en god ljudisolering mellan byggnadens olika verksamheter så att boenden, restauranger och övriga verksamheter kan ligga inom samma kvarter utan att störas av varandra.