Fastighet Katthult 1, Malmö
PROJEKT

Fastighet Katthult 1, Malmö

Bygget i området Gyllins Trädgård i Malmö avslutades med Katthult 1 som sista etapp i bebyggelsen. Den akustiska designen och verifieringsmätningen utfördes av Efterklang i nära samarbete med vår uppdragsgivare Peab.

Detaljer

Kund
PEAB

År
2018-2020

Kv Katthult Malmö
Bakgrund

Området Gyllins Trädgård i Malmö består idag av blandad bebyggelse med bostäder, skolor och butiker. Tidigare låg här en av Sveriges största handelsträdgårdar som avvecklades på 1970-talet. Sedan dess har området har genomgått en stor förändring och när Katthult 1 färdigställdes våren 2021 var området färdigbyggt.

Uppdrag

På uppdrag av Peab Sverige AB, har Efterklang utfört komplett akustikprojektering av flerbostadshus och radhus på Katthult 1. Fastigheterna kontrollmättes och godkändes i januari 2021.

Resultat

Området Gyllins Trädgård är nu färdigbyggt med Katthult 1 som sista bebyggelse. Den akustiska projekteringen och kontrollmätningen utfördes i tett och bra samarbete med Peab.