Musicum, Linköping
PROJEKT

Musicum, Linköping

Efterklang har bidragit med expertis inom akustiska mätningar och modellering till kör- och orkestersalen vid Linköpings universitet.

Detaljer

Kund
Akademiska Hus

År
2020

Our projects - Acoustic - Musicum
Bakgrund

Linköpings Universitet har använt en gammal studio kallad Musicum som kör- och orkestersal. Studion har stått orört sedan 80-talet och var i behov av renovering. Då salen skulle förses med ny belysning under 2020, beslutades att även salens rumsakustik skulle få en översyn.

Uppdrag

På uppdrag av Akademiska hus har Efterklang utrett salens rumsakustik och gett förslag för lämpliga förändringar, så att salens akustik bättre skulle passa verksamhetens behov. Synpunkter från både kammarkören och studentorkestern insamlades, och i nära dialog med enhetens föreståndare utformades ett antal kriterier och eftersökta akustiska förbättringar. Efter utredning med mätning och modellering har Efterklang levererat byggbeskrivning direkt till byggentreprenören, medan verksamheten själva gjort färgval.

Resultat

Kören kan nu njuta av en mer ändamålsenlig akustik med förbättrad tydlighet av sång över avstånd.

Kontaktperson
Sebastian Holm
Sebastian Holm