Kaunis Iron, Pajala
PROJEKT

Kaunis Iron, Pajala

Efterklang redovisade bullerpåverkan i Mark- och Miljödomstolen när Kaunis Iron ansökte om tillstånd för utökad verksamhet vid flera gruvor och anrikningsverk i Pajala.

Detaljer

Kund
Kaunis Iron

År
2022

Kaunis Iron
Bakgrund

Kaunis Iron äger och driver en järnmalmsgruva i Pajala. År 2022 beviljade mark- och miljödomstolen tillstånd för företaget att utöka sin verksamhet vid Tapuli, Sahavaara och Palotieva gruvor samt vid anrikningsverket Kaunisvaara.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att medverka i tillståndsansökan för att redovisa verksamhetens bullerpåverkan samt vilka skyddsåtgärder som kunde genomföras för att minimera påverkan gentemot bebyggelsen. Hela bullerarbetet redovisades vid huvudförhandlingarna samt om hur Naturvårdsverkets rekommenderade bullernivåer kan innehållas för befintlig och utökad verksamhet.

Resultat

Mark-och miljödomstolen beviljade i 2022 Kaunis Irons ansökan om utökad verksamhet. Tillståndet gäller i 35 år och omfattar brytning av maximalt 10 miljoner ton järnmalm per år motsvarande ca 4 miljoner ton järnslig. Domen säkrar långsiktigt över 500 arbetstillfällen i Pajala, vilket är oerhört betydelsefullt. Detta betyder även att Kaunis Iron kan fullfölja alla investeringsplaner som genererar ännu fler arbetstillfällen för entreprenörer i regionen.

Kontaktperson
Mats Söderlind
Mats Söderlind