Haldex, Landskrona
PROJEKT

Haldex, Landskrona

Efterklang samarbetar med Haldex Brake Products AB och är konsult i diverse bullerfrågor inför periodiska besiktningar.

Detaljer

Kund
Haldex Brake Products AB

År
2017-

Haldex Landskrona
Bakgrund

Efterklang har ett pågående samarbete med Haldex Brake Products AB i Landskrona. Industrifastigheten i Landskrona inkluderar tre verksamma företag: Haldex Brake Products AB, BorgWarner TorqTransfer Systems AB och Alfdex AB.

Efterklang är konsult i bullerfrågor inför periodiska besiktningar, där vi utför mätningar och översyn av beräkningsmodell för externt buller.

Uppdrag

Inför periodisk besiktning i 2017, behövdes befintlig beräkningsmodell för externt industribuller uppdateras, då de externa bullerförhållandena vid industrifastigheten hade ändrats sedan senaste kartläggningen. Vid uppdateringen gjordes mätningar av nya ljudkällor som lagts till i beräkningsmodellen och demonterade ljudkällor avlägsnades beräkningsmodellen.

Resultat

Periodisk mätning inför besiktning säkerställer att gällande riktvärden överhålls och att närliggande verksamheter och bostäder inte upplever störningar.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson