Volvo, Olofström
PROSJEKT

Volvo, Olofström

Efterklangs oppdrag er å sikre en oppdatert beregningsmodell av ekstern støy og gi råd, prosjektering og konsultasjon med støyreduserende tiltak for Volvo Olofström i Sverige.

Detaljer

Kunde
Volvo

År
2012-

Bakgrunn

I 2012 fikk Volvo i Olofström i oppdrag av svenske myndigheter å undersøke konsekvensene av reduserte støykrav for såkalt ‘eksisterende industri’ og ‘nyetablert industri’.

Oppdrag

Efterklang fikk i oppdrag å utføre målinger og foreslå rimelige støykrav. Granskingen konkluderte med at det ville være økonomisk rimelig for Volvo å redusere støyforholdene fra såkalt ‘eksisterende industri’. Å senke til kravene for ‘nyetablert industri’, som er 5 dBA strengere, ville ikke vært økonomisk forsvarlig. En konsekvens av en slik reduksjon kan være omplasseringen av Volvos virksomhet

Resultat

Det gode samarbeidet med Volvo resulterte i at Efterklang ble en permanent støykonsulent. Efterklangs rolle er å sikre en oppdatert beregningsmodell av ekstern støy samt rådgivning, design og konsultasjon ved støyreduserende tiltak om nødvendig.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson