Nordisk Film, Uppsala
PROSJEKT

Nordisk Film, Uppsala

Efterklang fikk i oppdrag av Atrium Ljungberg å utføre den akustiske utformingen av Nordisk Film kino i Uppsala.

Detaljer

Kunde
Atrium Ljungberg

År
2017-2020

Cinema
Bakgrunn

I desember 2018 åpnet Nordisk Film sin første kino i Sverige. Den nye kinoen tilbyr 4DX-teknologi, et innovativt konsept for alle sanser.

Oppdrag

En god lydopplevelse i kinosalen handler delvis om det tekniske utstyret, som for eksempel høyttalersystemer, men det handler også om formålstjenlig akustikk. Ved byggingen av Nordisk Films første kino i Uppsala har Efterklang hatt ansvaret for utviklingen av byggedokumenter. Efterklang har jobbet med både bygningsakkustikk som lydisolasjon og støyreduksjon, samt romakustikk med lydformidling og gjenklang i salongene.

I en kinosal skal det være veldig stille slik at ingenting forstyrrer filmopplevelsen. Forstyrrende støy fra tilstøtende lokaler må unngås, det samme må støy som trafikkstøy fra utsiden. I omkringliggende lokaler og butikker ønsker man heller ikke å bli forstyrret av støy fra kinoen, noe som stiller ekstremt høye krav til lydisolasjonen.

Resultat

Akustikken i kinosalen er spesiell på grunn av den korte gjenklangstiden. Nordisk Films kinoer har et lydsystem fra Dolby Atmos, som tillater opptil 60 separate kanaler. På alle vegger og tak er det høyttalere, akustikken i salene er tilpasset dette høyttalersystemet.

Oppsummert representerer Nordisk Films nye kinoer et stort fremskritt, både teknologisk og komfortmessig, som sikrer at alle besøkende får en optimal opplevelse enten de vil oppleve eventyret i 4DX eller bare få seg et rolig og komfortabelt kinobesøk.

 

Bilde: Illustrerende

Kontaktperson
Bengt Johansson
Bengt Johansson