CMPC och ARAUCO, Chile
PROJEKT

CMPC och ARAUCO, Chile

Efterklang har sedan införandet av nya bullerkrav 2011, varit i Chile ett flertal gånger för att kartlägga externbuller på totalt åtta fabriker tillhörande CMPC och ARAUCO.

Detaljer

Kund
CMPC och ARAUCO

År
2013-2019

Bullerutredning Chile
Bakgrund

År 2011 skärptes kraven på maximala nivåer för omgivningsbuller i Chile. De nya kraven var i paritet med europeisk standard och därmed väl bekant för Efterklangs akustikkonsulter.

Uppdrag

Vi har sedan införandet av de nya bullerkraven varit i Chile ett flertal gånger för att kartlägga externbuller på totalt åtta fabriker tillhörande CMPC och ARAUCO. Utöver bullerkartläggning har det utarbetats handlingsplaner och åtgärdsförslag i överenskommelse med det nya regelverket.

De nya kraven medförde en dämpning på 2 -10 decibel ner till 50dBA för de aktuella fabrikerna. Att sänka ljudnivån med upp till 10 decibel var exceptionellt och en stor utmaning för industrierna i Chile. Till skillnad från fabriker i exempelvis Sverige, har man på grund av klimatet en mer öppen produktion med mycket utrustning utomhus, vilket medför högre bullernivåer till omgivningen.

Resultat

Genom att systematisk identifiera olika bullerkällorna och åtgärda de efterhand, har vi kunnat säkerställa att bullernivåerna har sänkts i enlighet med de nya kraven. I arbetet har vi använt en akustisk kamera som effektivt identifierat olika störningskällor på fabrikerna. Kameran gör att mätdata överlagras till en videosekvens som ger en visuell och tydlig bild av buller och därmed underlättar arbetet med att identifierar alla störningskällor. Samtidigt ger en akustisk kamer ett bra underlag till beställaren, som på så sätt får bättre förståelse av vad som behöver göras för att nå kraven för omgivningsbuller

Kontaktperson
Efterklang employee
Michail Rinakakis