Memory Lane, Verdens første omvendte stemmeassistent
PROSJEKT

Memory Lane, Verdens første omvendte stemmeassistent

Efterklang har bidratt som lydpartner til innovasjonsprosjektet Memory Lane - Verdens første omvendte stemmeassistent.

Detaljer

Kunde
Stockholm Exergi

År
2019-2020

Bakgrunn

Memory Lane er verdens første omvendte stemmeassistent, utviklet med mål om å redusere ensomhet blant eldre mennesker i Stockholm. Med kunstig intelligens tilbyr denne lydinnovasjonen ikke bare kameratskap, men fungerer også som en personlig forfatter som intervjuer brukeren om deres livshistorie og lagrer den for fremtiden. Memory Lane er utviklet for Stockholm Exergi av Accenture Interactive med Lexter som lydpartner.

Oppdrag

Livet handler om å skape minner og er fylt med glede, opp- og nedturer, relasjoner og opplevelser. Alle bærer på fantastiske historier, men dessverre mangler man ofte muligheten til å fortelle eller dele dem med noen. Enten har de ingen ved sin side, eller de aktuelle personene tar seg ikke tid til å lytte. Uønsket ensomhet og isolasjon har blitt et stort samfunnsproblem etter hvert som daglig samhandling med «omverdenen» avtar. Forskning viser at ensomhet, depresjon og demens er et raskt voksende helseproblem hos eldre, og at uønsket ensomhet kan være like skadelig som røyking og fedme. Memory Lane er verdens første omvendte taleassistent som kan drive meningsfulle samtaler og stille personlige spørsmål til personen den snakker med. Etterklang har bidratt til oppdraget som lydpartner.

Resultat

Teknologien bak Memory Lane ble initiert av Accenture Interactive Center i Sophia Antipolis. En kombinasjon av Google Voice Assistance og kunstig intelligens (AI) muliggjør en aktiv dialog der relevante og personlige spørsmål stilles til brukeren. Den forstår sammenhengen og koblingen mellom ulike svar som er avgitt og kan dermed bestemme hvilket motspørsmål som skal stilles videre. Denne unike kunstig intelligensen kan derfor holde en emosjonell, meningsfull og personlig samtale.

Vi tok hånd om all lyden på alle reklamefilmene, samt produksjonen av en podcastserie basert på intervjuene.

Priser:
Stockholm Sound Awards 2019

3 Better Sounds – International Sound Awards 2020

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson