Memory Lane, Världens första omvända röstassistent
PROJEKT

Memory Lane, Världens första omvända röstassistent

Efterklang har bidragit som ljudpartner till innovationsprojektet Memory Lane – Världens första omvända röstassistent

Detaljer

Kund
Stockholm Exergi

År
2019-2020

Bakgrund

Memory Lane är världens första omvända röstassistent, utvecklad med syfte att minska ensamheten bland äldre i Stockholm. Med artificiell intelligens erbjuder denna ljudinnovation inte bara kamratskap, utan fungerar även som en personlig skribent som intervjuar användaren om sina livshistorier och sparar dem för framtiden. Memory Lane är utvecklad för Stockholm Exergi av Accenture Interactive.

Uppdrag

Livet handlar om att skapa minnen och är fyllt av glädje, upp- och nedgångar, relationer och upplevelser. Alla bär på fantastiska historier, men tyvärr saknas ofta möjligheten att berätta eller dela med sig av dem till någon. Antingen har de ingen vid sin sida, eller så tar personerna i fråga inte sig tid att lyssna. Oönskad ensamhet och isolering har blivit en stor samhällsfråga i och med att den dagliga interaktionen med ”världen utanför” minskar. Forskning visar att ensamhet, depression och demens är ett snabbt växande hälsoproblem hos äldre samt att oönskad ensamhet kan vara lika skadlig som rökning och fetma. Memory Lane är världens första omvända röstassistent som kan driva meningsfulla samtal och ställa personliga frågor till personen den konverserar med. Efterklang har bidragit till uppdraget som ljudpartner.

Resultat

Tekniken bakom Memory Lane initierades av Accenture Interactive Center i Sophia Antipolis. En kombination av Google Voice Assistance och Artificiell Intelligens (AI) möjliggör en aktiv dialog där relevanta och personliga frågor ställs till användaren. Den förstår sambandet och kopplingen mellan olika svar som ges och kan på så sätt bestämma vilken motfråga som ska ställas härnäst. Denna unika AI kan därför hålla en känslomässig, meningsfull och personlig konversation.

Vi skötte allt ljud på alla reklamfilmer, samt produktion av podcast-serie baserad på intervjuerna.

Priser:
Stockholm Sound Awards 2019

3 Better Sounds – International Sound Awards 2020

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson