Mære Hybelhus, Steinkjer
PROSJEKT

Mære Hybelhus, Steinkjer

På oppdrag av Nord Trøndelag Fylkeskommune fikk Efterklang oppdraget å prosjektere akustikken i det nye hybelhuset ved Landbruksskolen på Mære.

Detaljer

Kunde
Nord Trøndelag Fylkeskommune

År
2017

Mære Hybelhus
Bakgrunn

Landbruksskolen på Mære i Steinkjer kommune er en videregående skole for opplæring innen gårdsbruk. I 2018 sto et nytt hybelhus klart på gården med 40 hybler til skolens elever. Det nye hybelhuset har erstattet et gammelt, utdatert internatbygg.

Oppdrag

På oppdrag av Nord Trøndelag Fylkeskommune fikk Efterklang oppdraget å prosjektere akustikken i det nye hybelhuset, som er oppført massivtre. En økende andel bygninger oppføres i dag med massivtre, som er både funksjonelt og klimavennlig. Tre har derimot helt andre materialegenskaper enn betong, noe som er viktig å tenke på i forhold til akustikken. Tre er mye lettere enn betong og derfor stilles helt andre krav på lydisolasjon.

I arbeidet med Mære Hybelhus, har den akustiske prosjekteringen fått prioritet for å sikre gode lydisolerende løsninger mellom hybelrommene. Samtidig harmonerer akustikkløsningene med det arkitektoniske uttrykket som var ønsket.

Resultat

Efterklang har hatt ett nære og bra samarbeid med både kunde og arkitekt Gottlieb Paludan Architects gjennom hele prosjektet. Landbruksskolen på Mære tilbyr nå et attraktivt hybelhus med gode lydforhold til sine elever.