Nyheter

Efterklang bidrar med kunnskap i håndboken ‘Guide till tystnaden’

Byparker tjener mange formål, en av dem er å gi oss innbyggere en dose hygge og rolig natur, men det trengs også grøntområder i hele byen for å gagne det biologiske mangfoldet. Byparker er aldri helt stille, men mange av dem er stille nok til at vi kan høre naturens egne lyder.

Omfattende forskning viser sterke sammenhenger mellom opphold i grønne, rolige naturmiljøer og helse. Antallet innbyggere i Stockholms forventes å øke kraftig. Derfor vil de relativt store vernede naturområdene bli stadig viktigere som rolige miljøer for menneskers rekreasjon og helse.

Håndboken ‘Guide til stillheten’ ønsker å øke interessen for, og vise vei, til områder og steder i Stockholms nærhet, som tilbyr en kombinasjon av lydkvalitet, ro og grønne opplevelsesverdier. Håndboken er produsert av Stockholms Stad i samarbeid med Efterklang og Ulf Bohman.

Håndboken ble utgitt høsten 2021 og kan lastes ned via Stockholm Citys nettsider.

Guide to silence Stockholm