Nyheter

Efterklang hjälper Stockholm stad med handboken ’Guide till tystnaden’

Stadens parker fyller många syften, ett av dem att ge oss invånare en dos av lugn och rofylld natur, men grönområden behövs också i hela staden för att gynna den biologiska mångfalden. Stadens parker är aldrig helt tysta, men många av dem är tillräckligt tysta så att vi kan höra naturens egna ljud.

Omfattande forskning visar på starka kopplingar mellan vistelse i gröna tysta naturmiljöer och hälsa. Invånarantalet i Stockholms län förväntas öka kraftigt. Därför kommer de relativt stora skyddade naturområdena att få en allt större betydelse som tysta miljöer för människors rekreation och hälsa.

Hanboken ’Guide till tystnaden’ vill öka intresset för, och visa vägen, till områden och platser i stadens närhet som erbjuder en kombination av ljudkvalitet, stillhet och gröna upplevelsevärden. Hanboken är framtagen av Stockholm Stad i samarbete med Efterklang och Ulf Bohman.

Handboken publicerades hösten 2021 och kan laddas ner via Stockholm Stads hemsida.

Guide to silence Stockholm