Vallastaden, Linköping
PROJEKT

Vallastaden, Linköping

Efterklang var delaktig i flera bostadsprojekt i nya Vallastaden i Linköping, som under år 2017 var Bo och Samhällsexpo.

Detaljer

Kund
Wilzén Bygg AB

År
2017-2018

Vallastaden, Linköping
Bakgrund

Vallastaden är en ny stadsdel i Linköping, som under år 2017 var Bo och Samhällsexpo. Över 1000 bostäder byggdes på rekordtid, av över 40 aktörer. Temat var ’Människan bygger staden’.

Uppdrag

Efterklang var delaktig i flera projekt, både i tidigt projekteringsstadie, men även med besiktning inför slutbesked. Ett exempel på utförd besiktning är ljudmätning av hus ”Future homes” på fastighet Inspirationen 5. Den bärande stommen bestod av trä, och inte av betong som vanligtvis används för att effektivt dämpa ljud mellan bostäder. Detta kräver väl igenomtänkta konstruktioner som dämpar luft och stegljud effektivt.

Resultat

Bo och Samhällsexpot satte ett rejält avtryck i branschen och skapade stort medialt intresse såväl nationellt som internationellt. Vallastaden erbjuder en varierad boendemiljö med människan i fokus.

 

Bild: Wilzén Bygg AB