Stora Torget, Uppsala
PROJEKT

Stora Torget, Uppsala

Ljuddesign året runt – mitt på Stora Torget i Uppsala

Detaljer

Kund
Uppsala Kommun

År
2023

https://vimeo.com/917508578
Bakgrund

Precis som i andra städer domineras ljudmiljön i Uppsala av motortrafik, och så har det varit i nästan 100 år. Men ljud i en stad måste inte bara vara buller!

I samband med en omfattande renovering av Stora Torget var ljudmiljö en av frågorna i fokus. Torget har genom åren genomgått olika förändringar och spelat olika roller i stadens liv. Renoveringens mål var att förvandla torget från ett grått och trist busstorg till en levande och pulserande mötesplats. Ett antal åtgärder vidtogs för att uppnå detta, och ljudmiljön var en central del av planeringen.

Genom att minska bullernivåerna och skapa utrymme för andra ljud att tränga igenom, kunde man förbättra den övergripande ljudmiljön på torget. Här väcktes även tanken om att lägga till positiva ljudupplevelser på platsen.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att utforma intressanta ljudinslag på Stora Torget som skulle bidra till torgets långsiktiga identitet. Målet var att införliva rogivande eller stämningsskapande ljud, ibland med humoristiska eller kulturella kopplingar till Uppsalas historia. Dessa ljud skulle vara sporadiska och tillfälliga, spridda över veckan och året för att berika besökarnas upplevelse av platsen.

Resultat

Till högtalare som integrerades i torgets omgivande belysningssystem skapade vi flera olika ljudupplevelser som sprids ut över veckan och året. Ett urval:

Uppsala vaknar – god morgon på Stora torget – ett roligt och stämningsfullt uppvaknande för staden genom ett stämningsfullt, specialskrivet musikstycke som spelas klockan 7 varje morgon.

Uppsala god natt – lugn musik – Fredag och lördag natt mellan kl 01.00 – 01.30 spelar utvalda nocturne av Chopin. På så vis sänker vill vi sänka tempot på platset under en tid på dygnet då det stundtals kan vara ganska stökigt på torget.

Årets årstider markeras vid sommar- och vintersolstånd, vår- och höstdagjämning. Dessa dagar spelas Vivaldis motsvarande årstider upp med jämna mellanrum.

Valborg – En klassisk Uppsalafest och stark identitet för Uppsala och alla besökare denna dag. Många passerar Stora torget på väg till närliggande Fyrisån på morgonen då det är forsränning. Under några timmar på förmiddagen på Valborg spelas Händels verk Water Music. Händel skrev Water Music 1717 på uppdrag av kung George I av Storbritannien, i syfte att framföras på pråmar i floden Themsen. Kan man tänka sig ett bättre verk för att ackompanjera flottarna i Fyrisån?

Uppsala Kommun skriver mer om ljuden på Stora Torget på sin hemsida.

Kontaktperson
Meet Alexander Kassberg
Alexander Kassberg