Djungellekan, Helsingborg
PROJEKT

Djungellekan, Helsingborg

Efterklang har utformat ett ljudlandskap för Djungellekan i Helsingborg som harmonierar med den visuella utformningen och inspirerar till lek.

Detaljer

Kund
Helsingborgs Stad

År
2022

Bakgrund

I Helsingborgs nya stadsdel, Oceanhamnen, har en ny mötesplats skapats. Dockanparken är både en temalekplats och ett utflyktsmål som utformats efter barnens egen önskan. Med respekt för och anknytning till platsens historia, finns numera en grön oas med djungelns alla djur i den gamla torrdockan. Parken och temalekplatsen invigdes i samband med stadsmässan H22.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag av Helsingborgs Stad att formge och komponera ett ljudlandskap till djungellekplatsen. Ljudlandskapet skulle harmoniera med den visuella utformningen och inspirera till lek.

Då Dockanparken ligger i ett bullerutsatt område, i nära anslutning till av- och påfart för färjetrafik över Öresund, påbörjades uppdraget med att skapa rätt akustiska förutsättningar för platsen. En bullervägg har uppförts för att reducera trafik- och hamnbuller. På distans ser bullerväggen ut som gamla containers för att anspela på områdets tidigare användningsområde och identitet.

Bakom bullerväggen öppnar sig djungellandskapet som gestaltas av exotisk växtlighet och stora djur i vacker träkonstruktion. Lekplatsen involverar alla sinnen, där ljud är integrerat som en naturlig del av upplevelsen och leken. Naturens egen symfoni har varit inspirationskälla och för att återskapa en naturtrogen ljuddistribution har ett 12-kanaligt högtalarsystem använts. På så sätt kan olika ljud spelas på olika platser runtom i parken för att skapa en spännande ljudekologi. Ljuddesignen består av ljudscener som spelas upp vid givna tider. Den innehåller överraskande element såväl som bekanta natur- och djurläten.

Utöver ljudscener som spelas upp, finns flera interaktionsljud installerade på djungellekplatsen och i Dockanparken. Interaktiva giraffhalsar berättar djurfakta till den som lägger örat mot de inbyggda högtalarna. Den stora gorillan kan ljudaktiveras genom att trycka på en knapp, och erbjuder därmed en multisensorisk lekupplevelse.

Resultat

Djungellekan är Sveriges första temalekplats med lekfulla interaktionsljud och ett specialkomponerat ljudlandskap.

 

Priser

Ljudmiljöpriset 2022

Landmärket 2022

Kontaktperson
Martin Hallberg
Martin Hallberg