Ästad Vingård, Halland
PROJEKT

Ästad Vingård, Halland

Efterklang har skapat ett ljuddesign-koncept som förstärker och adderar till befintliga upplevelser på Ästad Vingård. Ljudkonceptet utmanar sinnesstämmningar och väcker tankar.

Detaljer

Kund
Ästad Vingård

År
2020

Bakgrund

I det halländska inlandet finner man Ästad Vingård, en grön idyll prisbelönt som Nordens mest inspirerande miljö för aktiviteter och möten. En plats där intensiva upplevelser blandas med stillsamt lugn i en självklar symbios.

Sinnenas Spa är ett unikt spa där (som namnet antyder) alla sinnen blir tillgodosedda: syn, hörsel, känsel, lukt, och smak – allt inspirerat av naturreservatet som ligger i nära anknytning till gården.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att skapa ett ljudkoncept som kunde implementeras på olika ytor och på ett överraskande sätt förstärka och addera till övriga upplevelser på hotellet. Ljudkonceptet skulle även reflektera varumärket Ästad Vingård och knyta an till det starka naturtemat: Sjö, skog, väder och vind.

Resultat

Efterklang spenderade tidiga morgnar och sena nätter i Ästad Vingårds häpnadsväckande flora. Bland bokskogarna och sjöarna har autentiska och högkvalitativa ljud spelats in, så som porlande bäckar, lövsus, och vacker/dekorativ fågelsång från bland annat koltrast, bofink och korp. Inspelningar som sedan integrerades helt eller delvis i diverse zoner på spaet.

Utöver autentiska naturljud skapades även konstnärliga upplevelser med specialskriven musik och stämningsfulla ljudlandskap, naturljud och ljudeffekter. Exempelvis mullrande och underjordiska ljud i eldbastun, klara kristalliska ljud i tvagningsritualen och det dova, knakande ljudlandskapet i furubastun.

Ljudkonceptet utmanar sinnesstämningar och väcker nya tankar under vistelsen.

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson