Parkhuset, Solna
PROJEKT

Parkhuset, Solna

Efterklang fick i uppdrag att projektera akustiken i Parkhuset - en kontorsbyggnad med trästomme.

Detaljer

Kund
Fabege

År
2021-

Parkhuset, Solna
Bakgrund

Solna Business Park är en stadsdel i förändring. Kontorsbyggnaden Parkhuset är ett av de första nybyggnadsprojekten i stadsdelen. I projektet finns höga ambitioner kring hållbarhet och klimatpåverkan. För att uppnå halverad klimatpåverkan jämfört med ett traditionellt nybyggnadsprojekt, kommer återvunna byggdelar användas samt att byggnaden har en stomme av trä.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att projektera akustiken i programhandling- och systemhandlingsskede samt framtagning av bygglovshandlingar och underlag till marklovshandlingar.

Stomme i trä gör att särskilda hänsyn behöver tas gällande akustik och ljudisolation. Trä har andra materialegenskaper jämfört med betong, det är exempelvis mycket lättare. I uppdraget har hänsyn tagits till det önskade arkitektoniska uttrycket samt på användarvänliga lösningar som säkrar god ljudisolering mellan lokaler och olika utrymmen.

Resultat

Kontorshuset ska erbjuda toppmoderna lokaler med stora ljusgårdar och entréer. Fastigheten ska certifieras enligt Breeam Excellent.

Bilder: AIX

Kontaktperson
Andreas Colebring
Andreas Colebring