The Conference, Malmö
PROJEKT

The Conference, Malmö

Efterklang fick i uppdrag att utveckla ett ljuddesignkoncept och ljudlandskap som en del av en multisensorisk kommunikationsstrategi för The Conference 2018 i Malmö.

Detaljer

Kund
Media Evolution

År
2018

https://vimeo.com/646867947
Bakgrund

The Conference är en tvådagars konferens i Malmö som tar för sig ämnena mänskligt beteende, ny teknologi och hur man får saker att hända. Det är en årlig konferens som välkomnar talare och besökare från hela värden.

Uppdrag

På uppdrag av arrangören Media Evolution har Efterklang utvecklat ett ljudkoncept. Grunden till ljudkonceptet var The Conference visuella uttryck, med distinkt geometri, form och färg. Martin Hallberg, Sound Designer & Concept Developer på Efterklang översatte de olika formerna till ljudvågor; Triangel blev till sågtandsvåg, kvadrat blev till fyrkantsljudvåg och cirkel blev till sinusljudvåg. Instrument valdes sedan utifrån hur deras ljudvågor ser ut och instrument som cello, basklarinett oc Moog synth bygger upp soundscapet. Ytterligare ljudeffekter och överraskande ljudelement har lagts till för att förstärka kollageestetiken som präglade The Conferences uttryck år 2018.

Resultat

Den visuella och audiella profilen erbjöd en multisensorisk upplevelse för de besökande. Ljudkonceptet förstärkte det visuella intrycket och hjälpte arrangören att skapa en konferensupplevelse som inte liknar någon annan.

“Mycket av det som kommuniceras på en konferens ligger inte i själva talen, utan hur innehållet levereras. Med ‘The Conference’ vill vi facilitera en ny typ av konferensupplevelse för våra besökare och trigga deras nyfikenhet. Ljudkonceptet för förra årets konferens gjorde det möjligt”, säger Hateff Mousaviyan, Head of Communications för ‘The Conference’.

Priser:
Red Dot – Red Dot Design Awards 2019

Kontaktperson
Martin Hallberg
Martin Hallberg