Liljevalchs Konsthall, Stockholm
PROJEKT

Liljevalchs Konsthall, Stockholm

Efterklang har utfört akustisk projektering av Liljevalchs nya utbyggnad, Liljevalchs+.

Detaljer

Kund
Wingårdhs Arkitekter

År
2014-2021

Liljevalchs+
Bakgrund

Liljevalchs Konsthall ligger på Djurgården i Stockholm, och tillhör sedan 1974 Stockholms Stad. Konsthallen håller flera utställningar om året; främst samtida verk. Under 2017 påbörjades en tillbyggnad som erbjuder en utökad utställningsyta på omkring 2 400 kvm. Den nya byggnaden, som fått namnet Liljevalchs+, öppnades i 2021.

Uppdrag

Liljevalchs+ har ritats av Gert Wingårdh i samarbete med konstnär Ingegerd Råman. Efterklang har utfört akustisk projektering av utbyggnaden. I den akustiska projekteringen har stor fokus varit den totala ljudmiljön med parametrar så som luftljudsisolering, stegljudsnivå, ljudnivå från installationer, externt buller till omgivningen från fläktar samt fasadisolering och trafikbuller. Vi har även utfört verifiering av akustiska krav genom kontrollmätning.

Resultat

Den nya byggnaden kommer lösa de utmaningar konsthallen har kring säkerhet, transporter, café och butik. Samtidigt kan fler ta del av konst och kultur, då Liljevalchs kan fördubbla antalet utställningar per år med ny utställningsyta.

Kontaktperson
Anna Berglöw
Anna Berglöw