Kemira svavelsyrafabrik, Helsingborg
PROJEKT

Kemira svavelsyrafabrik, Helsingborg

Efterklang har utfört bullerutredning vid Kemiras svavelsyrafabrik i Helsingborg i samband med renovering av anläggningen.

Detaljer

Kund
Kemira Kemi AB

År
2021

Kemira Kemi, Helsingborg
Bakgrund

Vid en renovering av Kemiras svavelsyrafabrik i Helsingborg har ljud- och värmeisolering runt rördragningar demonterats. Efterklang fick i uppdrag att utföra en bullerutredning för att få en bild av hur avklädningen påverkar omgivningen.

Uppdrag

Utöver bullerutredning ingick även rådgivning kring ny ljud- och värmeisolering för de rördragningar som inte uppfyllde krav för omgivningsbuller. En viktig aspekt kring ny isolering var konstruktion av dessa för enkel underhållshantering i framtiden.

I uppdraget använde vi bland annat en akustisk kamera. En akustisk kamera kan detektera ljud som annars kan vara svåra att lokalisera. På Kemiras fabrik fanns många rördragningar att utreda, och den akustiska kameran underlättade och effektiviserade arbetet med att identifiera störningskällor. Kameran överför mätdata till en videosekvens som ger en visuell och tydlig bild av buller, vilket även gör det enklare för kunden att förstå vilka åtgärder som krävs för att nå uppsatta krav för omgivningsbuller.

Resultat

Kemira fick en bra överblick över bullersituationen. De vet även vilka av de avklädda rördragningarna som behöver förses med ny ljudisolering samt hur en servicevänlig bullerdämpning konstrueras.

Kontaktperson
Frank Andersson
Frank Andersson