Wihlodia, Doka Uddevalla
PROJEKT

Wihlodia, Doka Uddevalla

Efterklang har utfört bullerutredning av Dokas industridepå i Uddevalla som underlag för projektering av ny depå i Helsingborg.

Detaljer

Kund
Wihlodia AB

År
2022

DOKA depå Uddevalla
Bakgrund

Doka planerar en ny industridepå i Helsingborg. De nya industrilokalerna ska erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och fokus ligger därför på att minimera buller och att skapa attraktiva arbetsplatser.

Uppdrag

För att säkerställa bra ljudmiljö i Dokas nya industridepå i Helsingborg, anlitades Efterklang av Wihlodia AB för att utföra bullerutredninar av befintlig depå i Uddevalla. Dokas depå i Uddevalla har likvärdig verksamhet som den planerade depån i Helsingborg. Därför inventerades samtliga bullerkällor och utredningen inkluderade alla specifika arbetsstationer och bullrande maskiner. Samtidigt bekantade vi oss med arbetsflödet och hur personalen upplever ljudmiljön. Arbetsmiljön är komplex med med buller, damm och fukt.

Resultat

Bullerutredningen ger ett bra projekteringsunderlag för den nya depån i Helsingborg. Analysen visar hur erfarenheter från den befintliga depån kan ge underlag till en akustisk och kostnadsmässig optimering.

Projektet är ett exempel på tätt samarbete mellan specialister inom ljud och vibrationer och byggbranschen. Det visar hur man kan bygga moderna industrilokaler med bra arbetsmiljö.

Kontaktperson
Penka Dinkova
Penka Dinkova