Easton Helsinki
PROJEKT

Easton Helsinki

Efterklang har skapat ett unikt och multifunktionellt ljuddesignkoncept för handelsplatsen Easton Helsinki i Finland.

Detaljer

Kund
Kesko

År
2017-2018

Bakgrund

Easton Helsinki är östra Helsingfors nya handelsplats med fokus på kundupplevelse, lokal gemenskap och social matkultur. Ägare till handelsplatsen är en av Finlands största detaljhandelskedjor Kesko. Efterklang blev inbjudna för att skapa ljuddesignen för de allmänna ytorna och med hjälp av ljud stärka det generella intrycket av handelsplatsen och addera en ny dimension till kundupplevelsen.

Uppdrag

Att skapa en ljuddesign som på ett fint sätt kunde harmoniera med den befintliga miljön på Easton Helsinki. En miljö till stor del bestående av hårda material såsom glas, betong och trä och som på många platser har väldigt höga takhöjder. Vi ville ge Easton Helsinkis besökare en stimulerande och behaglig ljudmiljö, där intensiteten är anpassad efter hur kundflödet förändras under dagen och där ljudinnehållet återspeglar handelsplatsens varumärke.

Resultat

Ett unikt och multifunktionellt ljuddesignkoncept har arbetats fram för Easton Helsinki i enlighet med den arbetsprocess som satts upp av Efterklang. Ett arbete som tagit närmare tolv månader från genomförd förstudie till slutlig installation. Efterklang har på platsen sett över akustiska förutsättningar, högtalarteknik och ljudinnehåll. 

Handelsplatsen har fått en specialkomponerad ljudidentitet,”Singing Lights”. En flera timmar lång komposition med inspiration hämtad från ljusen i den 300kvm stora animerade LED-väggen,”The Identity Wall”, som finns i hjärtat av handelsplatsen.

Med riktade högtalare har vi skapat ljudtunnlar i rulltrapporna som går utmed ”The Identity Wall” från gatuplan till tredje våningen, där de som åker får ta del av kompositionen i sin helhet. Vid handelsplatsens andra rulltrappsstråk, vid huvudentrén, sträcker sig stora glasfönster från gatuplan till andra våningen. Här spelas ”Singing Lights” med ett något mer energiskt tempo. Små högtalare, så kallade ljudpuckar, har fästs direkt på glasrutorna och gör glaset till ljudbärare. ”Singing Lights” återkommer även som ljudlogotyper i de handproducerade spellistor som skapats för handelsplatsens allmänytor. Ljuddesignen fungerar både stämningshöjande och varumärkesbyggande, men bidrar även till att knyta ihop handelsplatsens olika delar och våningar med varandra. Allt styrs med hjälp av Efterklangs egna ljudplattform Twang, där funktioner som schemaläggning, byte av ljudinnehåll och justering av volym sker automatiskt.

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson