Gallerian, Stockholm
PROJEKT

Gallerian, Stockholm

Efterklang har skapat ett audio brandat, inspirerande och välkomnande ljuddesign-koncept, bestående av elva ljudzoner inklusive offentliga ytor och entréer.

Detaljer

Kund
AMF Fastigheter

År
2018-

Bakgrund

Gallerian är en ikonisk handelsplats och mötespunkt mitt i Stockholm. Med en yta på över 26.000 m2 är det den största gallerian i innerstaden. Det omgivande kvarteret, Urban Escape, är under stor utveckling och Gallerian spelar en viktig roll i skapandet av detta nya, spännande och levande område. Gallerian har genomgått en förvandling både interiört och exteriört där helhetsupplevelsen och de nya visuella uttrycken har förstärkts med ljuddesign.

Uppdrag

Efterklang fick uppdraget att skapa ett ljuddesignkoncept som kunde implementeras i stora ytor med varierade takhöjder och hårda material, såsom sten och glas. Ljudinnehållet skulle reflektera varumärket Gallerian och samtidigt vara anpassningsbart och flexibelt med olika intensitet beroende på plats, kundflöde och tid på dagen och året.

Resultat

Efterklang har skapat ett inspirerande och välkomnande ljudkoncept bestående av elva zoner, däribland allmänytor och entréer. Högtalartekniken är noggrant utvald för att skapa en harmonisk och välbalanserad ljudmiljö i de varierade ytorna. Audio brandade melodier och ljudelement finns med i alla produktioner och spellistor och skapar på så sätt igenkänning och bygger varumärke, oavsett plats, intensitet och känsla.

Priser:
3 Better Sounds – International Sound Awards 2019

Bronze – Transform Awards Europe 2020

Gold – Transform Awards Nordics 2020

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson
https://vimeo.com/659343670
https://vimeo.com/659343716