Backa Röd, Göteborg
PROJEKT

Backa Röd, Göteborg

Efterklang har varit rådgivare kring ljudfrågor och även utfört akustisk projektering av prisat renoveringsprojekt i Backa Röd i Göteborg.

Detaljer

Kund
Skanska & Poseidon

År
2015-2016

Backa Röd
Bakgrund

Området Backa Röd tillhör miljonprogrammet och ligger på Hisingen i Göteborg. Bostadsbolaget Poseidon har flera fastigheter byggda under 70-talet och i ett pilotprojekt tillsammans med Skanska, renoverades ett punkthus till ett lågenergihus.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att vara rådgivare kring ljudfrågor under moderniseringen av flerbostadshuset. I uppdraget ingick även akustisk projektering av påbyggnad i trä med två våningar. Ljudmiljön i det renoverade huset motsvarar nu modern nybyggnation.

Resultat

Pilotprojektet belönades med titeln ’Årets bästa renoveringsprojekt 2016’ med motiveringen att området numera beskrivs som ett attraktivt och tryggt boende med höjd status. Ljudmiljön motsvarar modern nybyggnation efter renoveringen.

 

Bilder: Krister Engström för Bostads AB Poseidon

Kontaktperson
Mats Hammarqvist
Mats Hammarqvist