Arena Platinan, Göteborg
PROJEKT

Arena Platinan, Göteborg

Efterklang har skapat ett ljud och doftdesign-koncept som både är dynamiskt och varumärkesbyggande för Arena Platinan i Göteborg.

Detaljer

Kund
Vasakronan

År
2022-

Bakgrund

En 10 minuters promenad från Göteborg Centralstation tar dig till Arena Platinan – ett tillskott i Vasakronans arenakoncept och ett nytt urbant inslag i staden. Med sina 2500 kvadratmeter co-working, 190 flexplatser, flera mötesrum och generösa social ytor har Vasakronan skapat en välkomnande atmosfär, med fokus på återbruk och tidlöshet- någonting annorlunda.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag att genom ljud och doft skapa en attraktiv och funktionell miljö som tillgodoser platsens olika ytor och behov, och som på samma gång adderar ytterligare en dimension till helhetsupplevelsen. Inredningen är inspirerad av platsens koppling till Göta Älv, Skandinaviska toner från naturen och Göteborgs ständigt växlande väder, där även ljuddesignen är en naturlig förlängning av det temat.

Resultat

Efterklang har skapat ett ljud och doftdesign-koncept som både är dynamiskt och varumärkesbyggande, med olika ljudzoner som fyller olika funktioner. I de öppna kontorsytorna spelar ett behagligt naturlandskap, vars uppgift är att maskera omkringliggande ljud men också hjälpa till att höja fokus och koncentration.

I övriga sociala ytor som lounger, pentryn och vid reception spelar en konceptuell lounge-spellista med varierande intensitet som följer dagsrytmen, här kan samtal och umgänge föras ledigt.

Specialgjorda och överraskande ljudupplevelser har skapats på utvalda platser runt om på kontoret. Utöver överraskande och temabaserade ljudinstallationer på wc-klustren har vi även gett en del av korridorerna lite extra kärlek. 

Tillsammans med våra kollegor på Light Bureau har vi skapat en synkroniserad ljud-och ljusupplevelse i en passage ”Sunset and Sunrise”, en upplevelse som följer dygnsrytmer och årstider. Och i en annan som vi kallar ”Göta Älv”, kommer kontorets golvprojektion av vatten till liv med hjälp av ljudduschar.

Kontaktperson
Meet Margareta Andersson
Margareta Andersson
https://vimeo.com/776224660
https://vimeo.com/776224758
https://vimeo.com/781032370
https://vimeo.com/776224448
https://vimeo.com/776224856