SCA Massefabrikk, Östrand
PROSJEKT

SCA Massefabrikk, Östrand

Efterklang har hjulpet SCA med å identifisere og foreslå støyreduserende tiltak for investeringen i Östrands tremassefabrikk, kjent som Helios-prosjektet.

Detaljer

Kunde
SCA

År
2016-2019

SCA  Pulp Mill in Östrand
Bakgrunn

I 2015 besluttet SCA-styret å investere 7,8 milliarder svenske kroner i Östrand massefabrikk i Timrå, Sverige. Investeringen er SCAs største hittil og en av de største industriinvesteringene i Sverige gjennom tidene.

Oppdrag

Ved utvidelse av industriell virksomhet må det foretas en konsekvensutredning. Før søknad om utvidelse av massefabrikken utførte Efterklang konsekvensutredninger og beregninger av støypåvirkning på vegne av SCA.

Efterklang fungerte også som ekspertstøtte ved anskaffelse av nytt utstyr og krav til dette. Under utvidelsen var vi ansvarlige for den akustiske utformingen av kokeri, renseri, blekeri, kjøletårn og tørkemaskin.

Resultat

Kontrollmålinger av gjennomførte investeringer og leveringer ble utført for å sikre at kravene ble oppfylt. Resultatet ble fordoblet produksjon, men halvert støyutslipp!

Bilder: SCA, Michael Engman and Torbjörn Bergkvist

Kontaktperson
Efterklang employee
Mats Söderlind