Energiforsk rapport om fallgropar med vibrationsmätningar
PROJEKT

Energiforsk rapport om fallgropar med vibrationsmätningar

Efterklang har skrivit en utredningsrapport om vibrationsmätningsfällor. Resultaten baseras på intervjuer med kärnkraftverken i Norden och Efterklangs egna erfarenheter inom området.

Detaljer

Kund
Energiforsk

År
2021

Cables
Bakgrund

Energiforsk är ett forsknings- och kunskapsföretag som driver och samordnar energiforskning. De strävar efter att vara det naturliga navet i energiforskningen – en opartisk aktör till nytta för framtidens energisystem.

Uppdrag

Efterklang har skrivit en undersökande rapport om fallgropar med vibrationsmätningar. Resultaten är baserade på intervjuer med kärnkraftverk i de nordiska länderna samt Efterklangs egna kunskaper och erfarenheter inom området.

Om rapporten: Om du är erfaren användare är du ofta medveten om enkla fallgropar som är välkända för dig i din yrkesroll. Du har redan gjort dem eller är medveten om dem, så att de kan undvikas. Om en erfaren användare råkar ut för en mätteknisk fallgrop är det ofta mycket svårt och tidskrävande att upptäcka, undersöka, analysera och åtgärda misstagen. Ett oförutsägbart mättekniskt problem kan innebära höga kostnader och innebär ofta förlängda projekttider. Det är därför viktigt att dela med sig och dokumentera nya misstag så att de kan undvikas för framtiden!

Resultat

Rapporten publicerades i oktober 2021 och kan laddas ner via Energiforsk hemsida, klicka här.

Kontaktperson
Åsa Collet
Åsa Collet