Stockholms Handelskammare
PROJEKT

Stockholms Handelskammare

Efterklang har planerat ljudmiljön vid Stockholms Handelskammares nya huvudkontor på Regeringsgatan.

Detaljer

Kund
AMF Fastigheter

År
2023

Bakgrund

Stockholms Handelskammare är en oberoende näringslivsorganisation, som samlar beslutsfattare inom näringslivet och politiken på en unik arena. Deras verksamhet är mångsidig och har speciella behov som normalt inte förekommer i kombination. Huvudkontoret har därför utformats med genomgående fokus på god ljudmiljö.

Uppdrag

Efterklang fick i uppdrag av AMF Fastigheter att planera ljudmiljön för Stockholms Handelskammares huvudkontor. Kontorets entré öppnar upp till en inbjudande atmosfär, där ett café och loungeområde välkomnar besökare. Denna yttre del av kontoret fungerar inte bara som en avslappnad mötesplats utan rymmer också mötesrum och en ljudstudio. Den mångsidiga ljudstudion, som möter både interna behov för ljudproduktion och erbjuder uthyrning för poddinspelning, ger en dynamisk dimension till kontorets verksamhet.

Från loungen leder vägen in till en inre del av kontoret, där en eventyta med läktare tar plats. Denna plats är avsedd för seminarier och TV-sändningar med fin utsikt mot Hamngatan. För att säkerställa att dessa aktiviteter kan pågå ostört och utan att störa caféet eller andra närliggande kontorsområden, så har ljudisolerande och rumsakustiska åtgärder noggrant planerats.

Den inre delen av kontoret är utformad för att passa olika arbetsstilar och behov. Öppna miljöer med flerpersonskontor, fokusytor och fokusrum skapar en flexibel arbetsplats. Samtidigt finns enskilda kontor och kontorsutrymmen med sekretesskrav för att möta varierande arbetsbehov och krav på konfidentialitet.

Byggnaden har fönster från golv till tak som skapar en ljus och rymlig arbetsmiljö. Akustikåtgärder har därför anpassats för att tillgodose denna ambition och tonvikten har lagts på att integrera ljudabsorption i väggpaneler samt att val av mattor och golvbeläggningar noggrant övervägts. Extra basabsorbenter ovanför undertaket gör att takhöjden kan maximeras och synliga målade installationer ger ett sobert intryck.

Resultat

Verksamheten är nöjda med ljudmiljön och kontoret blev nominerat till Sveriges snyggaste kontor 2023.

 

Bilder: Åke E:son Lindman, Lindman Photography för SandellSandberg

Kontaktperson
Sebastian Holm
Sebastian Holm