MTS Skakrigg


Genom analyser i skakrigg kan vi bestämma de statiska och dynamiska parametrarna i ett material inom det önskvärda frekvensområdet. Detta sker genom att materialet utsätts för last i form av tryck samt i form av vågor.

Analyser i hydraulisk skakrigg lämpar sig bra för bland annat material så som vibrationsdämpande mattor, olika typer av dämpare, golvsystem med mera.

Våra skakriggar finns i Göteborg, men en är mobil och kan transporteras till andra platser vid behov. Vänligen Kontakta oss för mer information eller uppdragsförfrågningar.

Inom många olika områden är det av stor vikt att kunna fastställa olika komponenters kapacitet gällande både statisk- och dynamisk styvhet. På Efterklang har vi hydraulisk skakriggar, vilka överensstämmer med de krav som fastställs i ISO 10846-2:1997.

Testrigg

Detaljer:

MTS Hydraulic Shaker

Specifikationer:

Maximal amplitud: ±25 mm peak
Maximal hastighet: ±0,5 m/s peak
Maximal acceleration: ± 1200 m/s2 peak utan last
Maximal acceleration:± 120 m/s2 peak med förlast på 8 kN
Maximal last: ± 10 kN

Vilka standarder som kan testas:

DIN45673-5
ISO 10846-3