Nyheter

Efterklang och Stora Torget i Uppsala vinner Ljudmiljöpriset 2024

Ljudmiljöpriset har delats ut varje år sedan 2018 av Svenska Akustiska Sällskapet. Priset riktar fokus mot miljöer där särskilda ansträngningar har gjorts för att skapa en trivsam ljudmiljö för människor som vistas där. Genom att premiera dessa insatser uppmuntras fortsatt arbete för att skapa ljudmiljöer som främjar välbefinnande och trivsel.

Under Ljuddagen 2024 tilldelades Stora Torget i Uppsala Ljudmiljöpriset för sin omvandling från ett ogästvänligt busstorg till en inbjudande mötesplats med en distinkt identitet. Renoveringsprojektets mål var att omforma platsen till stadens centrala samlingspunkt och ett centrum för mångfald och upplevelser. Genom minskade bullernivåer skapades utrymme för andra ljud att tränga igenom, vilket ledde till en övergripande förbättring av ljudmiljön på torget. Dessutom väcktes tanken på att inkludera positiva ljudupplevelser på platsen.

Efterklang fick i uppdrag att skapa intressanta ljudinslag på Stora Torget för att stödja dess långsiktiga identitet. Och i juni 2023 invigdes det renoverade torget, där ett ljudlandskap infördes med sporadiska och tillfälliga ljud som sprids över veckan och året för att förhöja besökarnas upplevelse av platsen. Ett koncept som nu har premierats med Ljudmiljöpriset 2024.

Ljudmiljöpriset är en betydelsefull utmärkelse just för att den syftar på att öka medvetenheten om ljudmiljöer i vårt samhälle. För många är ljud något abstrakt som inte kan likställas med visuella aspekter av stadsplanering. Därför fyller Ljudmiljöpriset en viktig roll genom att lyfta fram projekt och aktörer som har förstått värdet av en välplanerad och formgiven ljudmiljö,” säger Alexander Kassberg, Ljuddesigner på Efterklang.

Mer information om projektet finns här.

Du kan även besöka Uppsala Kommuns hemsida för information om Stora Torget.

Image of Stora Torget in Uppsala. With people across the square.