Nyheter

Efterklang formar framtidens bullerskydd

År 2021 utmanade ProRail och Rijkswaterstaat i Nederländerna marknaden genom en innovationstävling: Hur kan miljöpåverkan från tillverkning av bullerskydd minskas? Nu, år 2024, finns svar efter flera års innovativt samarbetsprojekt.

Terrestrial och Summum Engineering föreslog ett 3D-tryckt bullerskydd i lera för att minska miljöpåverkan. Innovationens livscykel har validerats av en oberoende tredje part (SGS) och visat sig vara 11% av referensprodukten som valts av ProRail. Lösningen möjliggör fria och skulpturala former som förbättrar ljudreduceringen.

Efterklang fick i uppdrag att utföra simuleringar för att undersöka om det föreslagna bullerskyddet och dess olika former kan förbättra ljudreduceringen. Forskningen fokuserade särskilt på hur förändring av vinkeln på bullerskyddet kan påverka ljudnivåerna. Att justera vinkeln kan bidra till att dirigera ljudvågorna tillbaka mot marken, vilket potentiellt minskar ljudet som når omkringliggande områden.

Från simuleringen

Fälttester utfördes främst på Rijkswaterstaats testområde, känt som Living Lab InnovA58. Detta utomhuslaboratorium är utrustat med fysiska testplatser för att utvärdera innovationer som strävar efter att skapa en hållbar livsmiljö. Här samarbetar Rijkswaterstaat med andra offentliga organ, kunskapsinstitutioner och företag för att driva innovation.

 

Prototyp på området Living Lab InnovA58

Vidare process

Förslaget om ett 3D-tryckt bullerskydd har valts som en av fyra lösningar som kommer att byggas i full skala och installeras i Nederländerna. Under de kommande åren kommer ProRail att installera cirka 62 kilometer bullerskydd med en genomsnittlig höjd av 2,5 meter längs järnvägsspåren, som en del av deras Long-Term Noise Remediation Programme (MJPG). Material och transport för dessa bullerskydd har en betydande miljöpåverkan, motsvarande 48 000 ton koldioxidekvivalenter (vilket motsvarar de årliga utsläppen från 2 500 nederländska hushåll). Detta betonar vikten av att hitta sätt att minska denna miljöpåverkan.

”På Efterklang är vi stolta över att ha deltagit i detta innovationsprojekt. Vi anser att samarbetsplattformar är avgörande för att upptäcka framtida lösningar, och vi är övertygade om att vi kommer att fortsätta att engagera oss i möjligheter att utveckla nya, bättre och mer miljövänliga lösningar för bullerdämpning,” säger Manne Friman, Senior Akustiker Community Noise på Efterklang.

Mer information

För mer information om projektet, vänligen kontakta:
Mail: manne.friman@efterklang.org
Tel: +46 10 505 60 72