A Working Lab, Gøteborg
PROSJEKT

A Working Lab, Gøteborg

Efterklang har prosjektert akustikken for kontorsbygningen A Working Lab i Gøteborg. Bygningen inneholder ulike rom og lokaler, som for eksempel auditorium og en åpen entré med et avansert romakustisk miljø.

Detaljer

Kunde
Akademiska Hus

År
2017-2019

A Working Lab
Bakgrunn

A Working Lab er en arena for innovasjon og samarbeid, der utveksling av ideer og kunnskap mellom akademia, næringsliv og samfunnsaktører tar plass. Bygget er andre etappe av Johanneberg Science Park i Chalmers-området i Gøteborg, og ble bygget i perioden 2017-2019.

Oppdrag

På oppdrag av Akademiska Hus har Efterklang vært ansvarlig for akustiske utforming av A Working Lab, som er oppført med i massivtre. Bygnigen inneholder blant annet auditorium med høye krav til god akustikk og en entré med avansert romakustikkmiljø.

Resultat

Et moderne og fleksibelt bygg som tilbyr multifunksjonelle rom for akademia og næringsliv.

Kontaktperson
Andreas Colebring
Andreas Colebring