Nyheter

Helhetlig tilnærming når Bergen bystrand utvikles til rekreasjonsområde

Utbyggingen av Bystranden og Lungegårdparken er en del av transformasjonen som foregår ved Store Lungegårdsvannet i Bergen. Ambisjonen er å skape et attraktivt, aktivt og nyskapende uterom som skal tilrettelegge for opphold, aktiviteter og rekreasjon for byens innbyggere.

AFRY har vært aktivt involvert i utviklingen av Bystranden og Lungegårdsparken siden 2020. Prosjektansvarlig er White Arkitekter.

Prosjektet startet i utgangspunktet kun som en plan- og designkonkurranse med fagene lysdesign, elektroteknikk, geoteknikk og vann, avløp og overvann.

– Etter hvert som prosjektet har utviklet seg har det vært behov for flere fag og med den bredden av rådgivertjenester som vi i AFRY-familien kan levere har det vært enkelt å koble på den rette kompetansen til riktig tid. Det er noe vi vet kunden setter pris på, sier Petter Kvamsdal, prosjektkoordinator for AFRY.

Efterklang har vært akustikkrådgiver i ulike faser av prosjektet. Dels har vi på oppdrag av Bergen kommune vurdert støyforholdene i forbindelse med planen for Bystrand og ny Lungegårdspark i tidlig prosjektfase. Oppdraget omfattet beregninger for støy fra nærmiljøanlegg i parken (skatebane, basketbane) til omliggende boliger. I en senere prosjektfase har vi utført akustisk prosjektering av et nyopprettet servicebygg i parken.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på hvordan Efterklang og AFRY sammen kan tilby en bredde og en helhetlig tilnærming, som er til fordel både for kunde og for sluttresultatet, sier Andreas Lejholm, sjef for Efterklang i Norge.

Prosjektet har akkurat blitt ferdig med detaljeringsfasen. Nå venter en oppfølgende byggefase, før området skal ferdigstilles i 2024/2025.

Les mer om prosjektet på AFRYs hjemmeside.

Bilde: White Arkitekter

Render Bergen Bystrand