Nyheter

Efterklang er akustikk- og støyrådgiver når Nexans utvider i Halden

AFRY har fått tildelt oppdraget med å prosjektere utvidelsen av Nexans kabelfabrikk i Halden. Utvidelsen er en del av Nexans strategi for å møte den økende globale etterspørselen innen elektrifisering. Efterklang har gjennom AFRY fått oppdraget å utføre konsekvensutredninger og beregninger av støypåvirkning.

Utvidelsen inkluderer et nytt produksjonstårn, som blir den høyeste bygningen i Norge med sine 140 meter, nye produksjonshaller og lagring, støttebygg, parkering og infrastruktur. Ved utvidelse av industriell virksomhet må det foretas en konsekvensutredning for å sikre at nivåer for støy til omgivelsene er i henhold til gjeldene krav og regler. Efterklang har bred erfaring av å bistå industrier med utvikling av kontrollprogram, gjennomføring av støykontroller samt prognoser og oppfølging av støy ved endringer eller utvidelser av virksomheter. For Nexans inkluderer oppdraget støyutredning, støykontroll under bygg- og anleggsfase, lydmåling og beregninger fra skip, undervannsakustikk samt akustisk prosjektering av nye bygninger.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss! Vårt oppdrag blir å sikre at gjeldende krav på omgivelsesstøy oppfylles, og samtidig sikre et behagelig lydmiljø for alle som jobber på Nexans i Halden, sier Andreas Lejholm, sjef for Efterklang i Norge.

Utvidelsen av Nexans virksomhet i Halden forventes å ferdigstilles i andre halvdel av 2023.

 

Renderinger: Gottlieb Paludan Architects