Nyheter

Projekt Emils bro är nominerat till Studentbostadspriset

Chalmers Studentbostäder har uppfört Emils bro i Göteborg. Nybyggnationen är uppfört mellan två befintliga studentbostadshus vid Gibraltarvägen och är som en bro mellan de två befintliga husen. Projektet färdigställdes i början på 2021 och omfattar totalt 42 studentlägenheter. Projektet har nominerats till Studentbostadspriset 2021, ett nytt pris som ska uppmärksamma välbyggda och målgruppsanpassade studentbostäder.

För projekt Emils bro har Efterklang projekterat akustiken med hänsyn till god ljudisolering mellan studentbostäder samt komfortabel ljudmiljö för de boende. På uppdrag av Tommy Byggare har vi redovisat krav avseende ljudkvalitet, konstruktionsförutsättningar samt principlösningar för att projektets ljudkrav skulle mötas. Emils bro studentbostäder har som mål att uppfylla Miljöbyggnad Silver. För akustik innebär det att två av fyra parametrar ska uppfylla förhöjt ljudkrav till ljudklass B. I detta projekt har de två prioriterade parametrar varit stegljudnivå och ljudnivå inomhus från installationer.

Fem projekt är med i tävlingen och vinnare av Studentbostadspriset utses 9 februari. Du kan läsa mer om priset här.

 

Bild: Studentbostadsföretagen

Studentbostadspriset, Emilsbro