Nyheter

Examensarbete med hjärta och hjärna

Det finns en bild av att ingenjörer kan vara ganska fyrkantiga, men i grund och botten handlar ingenjörskonst om kreativ problemlösning. För att lösa ett problem på bästa sätt så behövs nyfikenhet och lekfullhet.

De kloka orden kommer från en samstämd duo, studenterna Erik Malmberg Hidestål och Joel Fast. De går båda Högskoleingenjörsutbildningen vid Malmö Universitet med olika inriktningar – Material & Maskinteknik samt Produktutveckling & Design. Under vårterminen 2024 skriver de sitt examensarbete med handledning av Efterklang.

Erik och Joel delar ett stort intresse för teknik, men deras perspektiv skiljer sig åt. För Erik ligger det primära intresset i materialegenskaper och metoder för att fatta välgrundade beslut kring materialval. För Joel är det däremot designmetodiken som lockar, såsom att identifiera och tillgodose kundbehov, generera idéer och visualisera dem. Enligt dem själva är det just denna kombination som utgör nyckeln till framgång.

Duon har redan uppnått framgång genom sitt samarbete. Under 2023 gick de en kurs i tillämpad konstruktion där de fick i uppdrag att bygga en linjeföljande robot. Deras robot presterade bäst och håller fortfarande rekordet som Malmö Universitets snabbaste.

Goda vibrationer

Nu söker de nya framgångar tillsammans med Efterklang. Deras utbildningar lägger stor vikt vid att förena ingenjörsintresse med formgivning och kreativitet. Detta är något som passar dem som hand i hanske, då deras olika personligheter och intressen fungerar som en drivkraft för deras lärande och utveckling. Erik förklarar, ”Om man bara går i en rak linje från start till slut i ett projekt riskerar man att missa många insikter och potentiellt bättre lösningar. Tillsammans säkerställer vi att vi utforskar och testar olika hypoteser på ett mer omfattande sätt.” Nu ska duon utforska ljudområdet med handledning av Efterklang i Malmö och Göteborg.

I sitt examensarbete ska de jobba med vattentätning och infästning av vibrationshögtalare i träd. Resultaten av arbetet förväntas inte bara vara av intresse för ljudkonst och underhållningsindustrin utan även utforska vibrationspropagering både genom infästning och genom träd.

Sedan uppstart har de regelbundna möten med flera ljud- och vibrationsexperter på Efterklang för att bolla idéer och att se till att projektet har framdrift och uppfyller de akademiska kraven i exjobbet. “Vi har fått tillgång till mycket expertis kring vibrationer och mätmetoder som vi inte kände till innan, där Efterklang har visat oss hur vi ska utföra mätningar och hur vi ska tolka data,” berättar Joel.

En win-win situation

Utöver handledning och kunskap delar Efterklang med sig av kontorsplatser och gemenskap. ”Att handleda studenter är verkligen en win-win situation för oss på Efterklang. Det stärker vår anknytning till akademin och håller oss ajour med den senaste forskningen, samtidigt som det lägger till en viktig social aspekt. Vi är mycket tacksamma för att Erik och Joel aktivt engagerar sig på vårt Malmökontor varje vecka”, säger handledare Martin Hallberg. “Dessutom passar deras engagemang för ingenjörskonst och lekfullhet helt in i Efterklangs syn på teknikutveckling och design,” avslutar han.

 

Är du nyfiken på att skriva examensarbete med Efterklang?

Vi har en lång lista på potentiella områden att utforska, men dessa är bara idéer! Du är såklart välkommen att föreslå utmaningar som du själv vill undersöka inom ramen för examensarbetet. Läs mer under Bli en av oss.