Nyheter

Efterklang tilldelas vägplan med innovativa lösningar

Efterklang och AFRY tilldelas vägplan för E4/E20 mellan Hallunda och Fittja för bättre miljö och ökad framkomlighet.

De nya vägarna E4 Förbifart Stockholm och Tvärförbindelse Södertörn kommer påverka trafik på E4/E20 mellan Hallunda och Fittja i Botkyrka kommun. Därför behöver Trafikverket förbättra och bredda vägen för att öka framkomligheten. Efterklang har tillsammans med AFRY tagit fram innovativa lösningar för en framtida vägplan, där bland annat bullerskydd och luftkvalitet ska förbättras.

Åtgärds- och gestaltningskonceptet har fått namnet Greenway, och omfattar såväl innovativa bullerskydd i form av algodlingar samt ett sätt att utveckla befintliga och nya bullerskydd med former och grönska så att de fungerar för både buller och luftkvalitet. Bullerskydd av algodling är unik och den första i världen att implementeras.

”Vi är väldigt stolta över att vår lösning nu kommer att implementeras av Trafikverket. Med Efterklangs erfarenhet och tidigare innovationsarbete kunde vi föreslå en lösning som tar fäste i beprövade metoder för bulleråtgärder, men som uppgraderats att inkludera social hållbarhet och grönskande gestaltning, som på så sätt uppfyller krav om luftkvalitet och barriäreffekter”, säger Manne Friman, akustiker på Efterklang.

Innovationsuppdraget är tvådelat, där den första delen handlar om att bredda vägen då beräkningar visar att trafiken i framtiden kommer att öka. Den andra delen handlar om att reducera trafikbuller, barriäreffekter och förbättra luften i området, där en viktig del är att minska luftföroreningar. Sammantaget ökar den sociala hållbarheten i området med nya förbindelser över vägen för att öka tillgängligheten för människor.

Läs mer på AFRYs hemsida.

 

Bild: Illustrativ

algae biofuel