Nyheter

Efterklang ställer ut på Trähusdagen 2024

“För en lyckad projektering av trähus krävs ett prestigelöst samarbete där slutprodukten är det gemensamma målet,” säger Andreas Colebring, akustiker och trähusexpert på Efterklang.

Han vet att arbete med träkonstruktioner behöver ske över disciplingränser och att det krävs stor förståelse inom projektgruppen för de förutsättningar och utmaningar som medprojektörer står inför. Därför jobbar Andreas och Efterklang tätt tillsammans med andra teknikområden på AFRY. Tillsammans strävar de efter att vara ett kunskapsnav för trähusbyggnation och jobbar aktivt med nätverkande, både internt och externt.

Andreas understryker att det fortfarande finns områden inom den moderna träbyggnadsindustrin som behöver ytterligare forskning – akustik är ett sådant område. Men det har skett betydande framsteg i förståelsen av akustik i träkonstruktioner under det senaste decenniet. “Framstegen kan till stor del tillskrivas täta samarbeten mellan akustiker och modiga, innovativa kunder,” avslutar han.

Under Trähusdagen i Jönköping den 13 mars, står Andreas redo att möta entusiaster och nya, modiga kunder inom trähuskonstruktion. Tillsammans med kollega David Johansson välkomnar de besökare till Efterklangs monter för en djupare inblick i vårt arbete och vår passion för trähus.