Nyheter

En WELL-balanserad ljudmiljö

När det kommer till utformning av byggnader bortprioriteras ofta akustik till förmån för estetik och funktionalitet. Men ljud är ett viktigt designverktyg som kan ge stora möjligheter inom konstruktion, arkitektur och inredning. Ljudmiljön i en byggnad har en betydande inverkan på användaren eller den anställdas välbefinnande.

Akustikens roll

Certifieringen WELL Building Standard erkänner detta och har specifika riktlinjer för att främja akustisk komfort och minska buller inomhus. Certifieringen tar hänsyn till både hårda och mjuka värden genom att väga in både materiella och immateriella mått och tar ett helhetsgrepp kring byggnadsdesign som uppmuntrar till samarbete mellan olika intressenter.

Den post-pandemiska arbetsplatsen

Eftersom många nu återvänder till kontoret efter en längre period med hemmakontor, måste företag och arbetsplatser anpassas. Erfarenheterna av distansarbete har lett till nya krav på kontorsmiljöer. Medarbetarna förväntar sig nu att deras arbetsplats ska vara mer flexibel och tillmötesgående, med vikt på hälsa och välbefinnande. Därför blir ljudmiljö en viktig faktor i att attrahera och behålla talanger på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden.

Som akustikkonsult ser vi en ökad efterfrågan av certifieringssystem och WELL är ett av de växande certifieringsramverken. En WELL-certifierad byggnad kan ge en konkurrensfördel för fastighetsutvecklare och fastighetsägare genom att erbjuda en hälsosammare, mer hållbar och mer önskvärd arbetsmiljö som tilltalar både hyresgäster och investerare.

Ljud som designverktyg

Inom WELL Building Standard överväger vi flera aspekter kopplat till ljud. Det första steget är att projektera den grundläggande akustiken, såsom luft- och stegljudsisolering, buller utifrån samt buller från diverse installationer. Därefter ska rumsakustiken optimeras genom val av ljuddämpande absorberande material eller diffusorer som sprider ljudet. Den akustiska lösningen handlar om samspelet mellan rummets storlek och funktion, ytor och inredning, antalet människor och slutligen vilket ljud det handlar om. När den akustiska grunden är på plats kan vi börja titta på hur miljön kan ’dekoreras’ med ljud. Detta kan göras med hjälp av så kallad soundscaping.

Soundscaping kan innebära avsiktlig användning av ljud för att förbättra upplevelsen eller förtydliga funktionen av ett rum eller utrymme. Några exempel är valet av material som absorberar eller reflekterar ljud, placeringen av ljudproducerande föremål som högtalare eller musikinstrument och användningen av omgivande ljud för att skapa en specifik stämning eller atmosfär.

I vissa fall kan ljud också betraktas som ett verktyg för att påverka människors beteende, exempelvis främja fysisk rörelse. Musik för dans är den mest uppenbara kopplingen mellan ljud och rörelse, men det finns andra sätt att använda ljud för att främja fysisk aktivitet. Det kan till exempel handla om att förtydliga funktioner eller öka gångbarhet och rörelse mellan rum och våningsplan. Ett exempel kan vara en rolig eller interaktiv ljudinstallation i trappor som kan inspirera människor att ta trappan framför hissen. På så sätt kan ljud och akustik utformas för att uppfylla flera riktlinjer inom WELL Building Standard.

Många certifieringssystem kommer från länder eller delar av världen där standarder och krav på akustik skiljer sig från de nordiska länderna. I Sverige kan vi genom gällande ljudkrav säkerställa poäng och därmed uppfylla kriterier inom riktlinjerna i ramverket. På Efterklang är vi väl bekanta med de olika certifieringarna och vi ger gärna råd om hur ni kan optimera akustik och ljuddesign.

Skanska: Att utforma funktionella, bekväma och trevliga kontorshus

När Skanska Öresund kontaktade oss gällande utformningen av nya kontorsbyggnader delade vi med oss av insikter om akustik och ljuddesign. För deras två projekt Epic och Aqua i Malmö har vi tillhandahållit akustisk projektering som säkerställer en ljudmiljö som uppfyller kriterierna för WELL Building Standard. Genom att beakta akustiken under designprocessen kunde Skanska skapa kontorsmiljöer som är funktionella, bekväma och trevliga att använda. Läs mer om den episka kontorsbyggnaden Epic här. Och för mer information om kontorshuset Aqua kan du klicka här.

Tveka inte att kontakta oss för att diskutera hur du kan uppnå
  • Mindre buller från installationer och trafik
  • Förbättrad taluppfattbarhet
  • Ökad integritet och ljudisolering
  • En specifik stämning eller atmosfär genom ljud
  • Förbättrat uttryck och upplevelse genom ljuddesign
  • Bättre musik- eller ljuddistribution
  • Soundscaping
  • Övergripande komfort
  • Varumärkesstärkande akustik och ljud

Hitta din lokala ljudrådgivare på vår kontaktsida.

Join Efterklang