Swerock, Kålleredstäkten
PROJEKT

Swerock, Kålleredstäkten

Efterklang har på uppdrag av Swerock arbetat med att utreda och kontrollera buller från täkten i Kållered sedan flera år tillbaka.

Detaljer

Kund
Swerock

År
2015-2023

Swerocks täkt i Kållered
Bakgrund

Täkten i Kållered har en lång historia och startades redan på 1920-talet då Västkustbanan skulle få en ny sträckning. För att även i framtiden kunna nyttja materialet i berget sökte och fick Swerock under 2018 ett nytt tillstånd för att driva täkten vidare.

Uppdrag

Efterklang har arbetat med att utreda och kontrollera buller från täkten sedan en lång tid tillbaka. I samband med att Swerock arbetade fram ansökan 2018 tog vi fram en ny bullerutredning där verksamhetens framtida buller till omgivningen simulerades i en beräkningsmodell för att säkerställa att gällande riktvärden innehålls.

Utöver att ta fram bullerutredningen har Efterklang genom åren utfört en lång rad kontrollmätningar av täktens buller i omgivningen, utfört närfältsmätningar för att bestämma ljudemission från bullrande maskiner och arbetsmoment, föreslagit bullerdämpande åtgärder och utfört simuleringar av bullerspridning från framtida driftsfall.

Vi har också deltagit som experter vid samråd och domstolsförhandling vid Mark- och miljödomstolen samt fungerat som bollplank till Swerock i en mängd olika bullerrelaterade frågor.

Resultat

Swerock är proaktiva när det gäller att arbeta med buller och anstränger sig för att anpassa verksamheten för att begränsa buller. Genom ett nära och flexibelt samarbete har Efterklang kunnat hjälpa Swerock att säkerställa att buller från verksamheten inte överskrider uppställda krav.

Kontaktperson
Niklas Carlsson
Niklas Carlsson