Orkla Foods och Renahav, Kungshamn
PROJEKT

Orkla Foods och Renahav, Kungshamn

Efterklang har utfört mätningar och beräkningar av verksamhetsbuller i Kungshamn, för att redovisa beräknad påverkan till omgivningen.

Detaljer

Kund
Orkla Foods Sverige/Renahav Sverige AB

År
2022

Orkla Foods och Renahav i Kungshamn
Bakgrund

Orkla Foods Sverige AB samt Renahav Sverige AB bedriver respektive verksamhet i Hagaberg, strax norr om Kungshamn. Inom Orkla Foods sker produktion av sjömat. Renahav producerar biogas av restprodukter från dels Orklas verksamhet, dels andra lokala producenters biologiska restavfall.

Flera betydande externa källor till buller från verksamheterna inkluderar fasta kyl- och ventilationsanläggningar samt lastning och lossning av lastbilar. Verksamheterna har behov av att redovisa bullerpåverkan på bostäder i omgivningen.

Uppdrag

På uppdrag av Orkla Foods och Renahav har Efterklang utfört mätningar och beräkningar av buller från verksamheterna i Kungshamn för att redovisa beräknad bullerpåverkan till omgivningen.

Resultat

Verksamheterna har fått en tydlig bild på bullersituationen och kan visa upp bullerpåverkan till omgivningen. Kontroll på verksamhetsbuller är särskillt viktigt att framföra för tillsynsmyndigheten, då området kring verksamheterna blir allt mer attraktivt för bostads- och kontorsbebyggelse.

Bild: LLentab

Kontaktperson
Pär Wigholm
Pär Wigholm