Netflix Altibox
PROJEKT

Netflix Altibox

Efterklang har ansvarat för ljudet i flera reklamkampanjer för Netflix Altibox.

Detaljer

Kund
Filmic Art

År
2021-

https://vimeo.com/680051550
Bakgrund

Ljudproduktion till reklamfilm för Altibox.

Uppdrag

Efterklang har på uppdrag av Filmic Art producerat ljudet till en actionfylld reklamfilm för Netflix’s Altibox. Vi har gjort ljudläggning, mix och master.

Kontaktperson
Meet Alexander Kassberg
Alexander Kassberg
https://vimeo.com/680051471
https://vimeo.com/680051503